Welk systeem kies ik: chloor, zoutelektrolyse, uv, ozon of hydrolyse?

Er bestaan een aantal systemen waarmee je je zwemwater kan desinfecteren: chloor, zoutelektrolyse, uv, ozon, hydrolyse. Welk is nu het beste? We bekijken voor- en nadelen.

UV

Een uv-zwembadsysteem maakt gebruik van de kracht van ultraviolet licht om het water dat de lamp passeert te desinfecteren. De uv-lichtstralen richten zich op schadelijke bacteriën en andere micro-organismen en veranderen hun DNA zodat ze zich niet kunnen voortplanten, en doden ze vervolgens. Uv-systemen verminderen de behoefte aan chemicaliën.

Voordelen

 • Minder chemicaliën nodig (bv. zwavelzuur en chloor).
 • Het enige verbruiksartikel is de uv-lamp zelf.
 • Geen geurhinder.

Nadelen

 • Uv biedt geen continue bescherming tegen vuiltjes in het zwembadwater. Het heeft namelijk enkel een desinfecterende werking. Dit wil zeggen dat het de bacteriën en virussen in het water onschadelijk maakt, maar uv-licht heeft geen oxiderende werking. Dit wil zeggen dat het niet in de mogelijkheid is om opgeloste stoffen, nl. vetten, ammoniak, eiwitten … af te breken.
 • Uv-licht heeft enkel een lokale werking. Ontsmetting via uv werkt namelijk door het gebruik van een lamp dewelke op de leidingen van het zwembad wordt ingebouwd. Het water dat deze lamp passeert zal worden ontsmet. Het water in het zwembad wordt dus enkel ontsmet van zodra het deze lamp passeert. Indien er vuiltjes van buitenaf in het zwembad terecht komen, zullen deze niet meteen verholpen worden. Hierdoor zal je tussen bacteriën en virussen blijven zwemmen totdat deze de uv-lamp passeren. Hierdoor is chloor vaak nog noodzakelijk om het zwembad volledig te ontsmetten.
 • Een uv-lamp registreert het aantal uren dat deze actief is. Na een gegeven aantal branduren dient deze vervangen te worden. Mocht de lamp echter stuk zijn, kan dit niet gezien worden en kan dit dus leiden tot vervuiling van het water.
 • De desinfecterende werking van de uv-lamp kan niet gemeten worden, in tegenstelling tot chloor. Hierdoor is het gokken of het water voldoende gedesinfecteerd is.
 • Voor volledige desinfectie heb je nog altijd een chloordosering nodig.

Ozon

Ozon is een blauw gekleurd gas dat zwembadwater ontsmet in het circulatiesysteem. Ozon doodt en inactiveert bacteriën, parasieten en virussen effectief. Het is ook een goede oxidator, wat wil zeggen dat het de verontreinigingen in het water chemisch kan vernietigen. Ozon is echter onstabiel, waaardoor je het niet in bidons kunt kopen zoals bij andere gasvormige chemicaliën. Het moet ter plaatse worden gegenereerd met behulp van een ozongenerator.

Voordelen

 • Zeer sterk middel voor het ontsmetten van het zwembad.
 • Geen chemicaliën nodig (bv. zwavelzuur en chloor).
 • Geen geurhinder.

Nadelen

 • Ozon is een zeer sterke oxidans en desinfectiemiddel. Dit wil zeggen dat het zowel stoffen in het bad (bv. huidcellen) als bacteriën en virussen kan neutraliseren. Echter is het zo krachtig, dat het maar in zeer lage concentraties aanwezig mag zijn. Indien de concentratie van het ozon hoger is dan 0,05 mg/l, dan is dit al schadelijk voor de gezondheid van de mens. Deze stof is zeer schadelijk voor de longen en kan daarbij bij langdurige blootstelling leiden tot ernstige longaandoeningen. Om de concentratie zo laag mogelijk te houden is een speciale filter nodig, namelijk een actieve koolfilter. Deze zorgt ervoor dat zo min mogelijk ozon in het zwembad terecht komt. Echter door deze filter is het vaak nodig om nog chloor bij te doseren.
 • Het is een zeer dure techniek. Zowel de aankoop als het onderhoud is erg prijzig.

Hydrolyse

Hydrolyse is een recente methode om zwembaden te desinfecteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de natuurlijk eigenschappen van water om het zwembad te ontsmetten. Het molecule water, namelijk H2O, wordt door een elektrische spanning (in een elektrolysecel) gesplitst in zijn natuurlijke elementen, waaronder OH, H, O … Deze elementen werken zowel als oxidans en als desinfectiemiddel. Ze kunnen dus zowel vuilrestjes als bacteriën en virussen uit het water elimineren. Deze zijn elementen echter zeer vluchtig. Dit wil zeggen dat ze op enkele seconden hun werking verliezen. Hierdoor zijn ze enkel werkzaam in en op korte afstand van de elektrolysecel. Bijkomend wordt zout aan het water toegevoegd. Door middel van dezelfde elektrische spanning wordt dit zout omgezet tot chloor (zie zoutelektrolyse). Deze zorgt voor een langdurige ontsmetting van je zwembad (in tegenstelling tot de elementen van water). Door de dubbele ontsmetting (zowel de waterelementen als de chloor), werken hydrolysesystemen met lagere concentraties zout dan zoutelektrolysesystemen.

Voordelen

• Geen geurhinder.
• Geen bussen chloor nodig.
• Het water voelt zachter aan.

Nadelen

• Werkt nog altijd op basis van chloorchemie. Hierbij kan je dus niet chloorvrij zwemmen, dit is namelijk een fabeltje.
• Bij hydrolysesystemen kan ozon gevormd worden, wat bij concentraties hoger dan 0,05 mg/l schadelijk is voor de gezondheid.
• Werkt op basis van zout. Zout is zeer corrosief. Alle materialen die in het water aanwezig zijn en die gemaakt zijn van inox, zullen aangetast worden. Hierdoor moeten alle materialen erop aangepast worden (aangepaste warmtepomp, as van de rolluik, ladder …).
• Chloor wordt op een vast ritme aangemaakt. Dit kan ervoor zorgen dat bij een hoog chloorverbruik (bv. op een warme zomerdag of bij veel zwemmers in het zwembad) het toestel niet geschikt is om voldoende chloor aan te maken om het zwembad te ontsmetten.
• Dergelijke systemen zijn duur in aankoop. Ook de elektrolysecel dient geregeld vervangen te worden, dewelke ook een hoge aankoopprijs heeft.

Zoutelektrolyse

Deze methode werkt op dezelfde manier als hydrolysesystemen. Hierbij is echter een hogere concentratie zout nodig. Chloor is nog altijd het actieve bestanddeel om het zwembad te ontsmetten. Men maakt chloor aan in de elektrolysecel die op haar beurt het water zal ontsmetten.

Voordelen

 • Geen geurhinder.
 • Geen bussen chloor nodig.
 • Het water voelt zachter aan.

Nadelen

 • Werkt nog altijd op basis van chloorchemie. Hierbij kan je dus niet chloorvrij zwemmen. Dit is namelijk een fabeltje dat geldt voor zowel hydrolyse- als zoutelektrolysesystemen. Het zout zelf heeft geen ontsmettende werking. Men kan dit vergelijken met de Noordzee. Hier is ook zout aanwezig, volledig proper is het niet.
 • Werkt op basis van zout, dat zeer corrosief is. Hierdoor moet alle materialen erop aangepast worden (aangepaste warmtepomp, as van de rolluik, ladder …)
 • Chloor wordt op een vast ritme aangemaakt. Dit kan ervoor zorgen dat bij een hoog chloorverbruik het toestel niet geschikt is om voldoende chloor aan te maken om het zwembad te ontsmetten. Een gewone chloordosering kan hier wel op inspelen, vermits het zijn chloor niet meer moet aanmaken, maar gewoon dient te doseren.
 • Duur in aankoop. De elektrolysecel dient geregeld vervangen te worden.

Chloor- en zuurdosering

Een automatisch meet- en doseersysteem is een digitaal toestel dat in je technische ruimte wordt geïnstalleerd. Via een combinatie van meetsensoren, doseerpompen en vloeibare chemicaliën wordt de pH-waarde en het chloorgehalte in je zwembad of spa continu gemeten én op peil gehouden.

Voordelen

 • pH- en vrije chloorwaarden worden continu gemeten en automatisch bijgestuurd.
 • Het zwemwater is 24 op 24 uur helder en gedesinfecteerd.
 • Je dient zelf geen chemicaliën toe te voegen aan je zwembad.
 • Geen problemen meer met cyanuurzuur t.o.v. manueel doseren.

Nadelen

 • Ondanks het feit dat een automatisch meet- en doseertoestel voor pH en chloor talrijke voordelen heeft, is deze technische installatie niet onderhoudsvrij. Vraag hiervoor raad aan een erkend zwembadinstallateur en sluit eventueel een onderhoudscontract af.
 • Een wekelijkse manuele controle met een pH-meter is aangeraden, ongeacht de aanwezigheid van een automatisatie!

Tags:

Waar kan ik de juiste producten vinden?

Op zoek naar de juiste producten voor het meten
en het behandelen van uw zwembadwater?

Dealer zoeken